استخدام گروه لایکو

استخدام مجموعه موبنا
بازدید کننده محترم شما می توانید رزومه کاری خود را برای ما ارسال نمائید . اطلاعات شما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید با شما تماس گرفته خواهد لینک سایت مسئول دفتر مدیر عامل ۱-دارای سابقه کار مرتبط حداقل ۳ سال در شرکتهای بزرگ ۲-مسلط به زبان انگلیسی ۳-دارای مدرک لیسانس ۴-دارای روابط […]

استخدام مجموعه موبنا