استخدام گرافیست خانم در یک شرکت معتبر آموزشی تحقیقاتی

استخدام مترجم وکارشناسی ارشد،دکتری روانشناسی،صنایع، اقتصاد

یک شرکت معتبر آموزش، تحقیقات و مشاوره جهت تکمیل تیم تبلیغاتی خود از یک نفر خانم گرافیست با شرایط زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مترجم وکارشناسی ارشد،دکتری روانشناسی،صنایع، اقتصاد