استخدام کارمندبازرگانی خارجی،مهندس برق،مسئول دفتر مدیرعامل

استخدام متخصص مارکتینگ،Researcherدرگروه بین المللی سمین

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در محدوده گرمسار در تهران ، از افراد واجد شرایط در ردیف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام متخصص مارکتینگ،Researcherدرگروه بین المللی سمین