شاید باور نکنید این ۷ کسب وکار از نرم افزار CRM دیدار استفاده می کنند!

استخدام ماما در سال ۹۵
شاید باور نکنید این ۷ کسب وکار از نرم افزار CRM دیدار استفاده می کنند! کسب و کارهای فراوانی از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ما استفاده می کنند و هر کدام بسته به نوع فعالیتشان، نیازهای متعددی دارند که نرم افزار CRM دیدار اکثر آن ها را مرتفع می کند. ویژگی های مختلف […]

استخدام ماما در سال ۹۵