اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی

استخدام لیسانس حسابداری و صنایع در شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ
اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای سرگشاده به طرح تربیت پرستار بیمارستانی و نیز پیگیری مجدانه وزارت بهداشت برای اجرای این طرح اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال واکنش ها و اعتراضات گسترده جامعه پرستاری کشور به طرح تربیت پرستار بیمارستانی و نیز پیگیری مجدانه وزارت بهداشت برای […]

استخدام لیسانس حسابداری و صنایع در شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ