استخدام مهندس برق در مجتمع روغن نباتی کشت و صنعت شمال-ساری

استخدام فروشنده با حقوق و مزایای مکفی در فروشگاههای زنجیره ای

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از مهندس برق با شرایط و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام فروشنده با حقوق و مزایای مکفی در فروشگاههای زنجیره ای