استخدام کارشناس برنامه ریزی درشرکت سامانه هوشمنداطلاعاتی توسن

استخدام طراح مسلط به نرم افزار solid work و cad درشرکت مگا

شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن(سها) به عنوان یکی از شرکتهای گروه توسن(www.tosansoha.com)در حوزه های نوین و مدرن پرداخت و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام طراح مسلط به نرم افزار solid work و cad درشرکت مگا