استخدام سرپرست تولید آقا در شرکت گل پخش طیف در کرج

استخدام صندوقدار آقا در یک پارکینگ طبقاتی

شرکت گل پخش طیف یک شرکت معتبر تولیدی واقع در کرج به  یک نیرو آقا با شرایط زیر دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام صندوقدار آقا در یک پارکینگ طبقاتی