استخدام بیمارستان دی

استخدام صرافی کیش
  این بیمارستان در نظر دارد جهت همکاری در واحد نگهداشت فنی و نظارت بر امور پیمانکاران نسبت به بکار گیری یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد در رشته مکانیک (گرایش تاسیسات)، برق  با شرایط ذیل اقدام نماید .در صورت تمایل به همکاری در روزهای کاری هفته از ساعت ۹ الی ۱۲ به واحد منابع […]

استخدام صرافی کیش