اشتغال ۴ هزار نفر در شرکت میدکو زرند

استخدام ششرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
پورمند ،مدیر عامل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در جلسه هم اندیشی و انتقال تجارب مدیران معین های اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به اینکه شرکت میدکو یک شرکت کاملا خصوصی است، گفت: شرکت میدکو حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در ۵ سالی که در استان کرمان حضور دارد، کرده است. […]

استخدام ششرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی