استخدام شرکت خدمات فرودگاهی هما (دریافت کارت و ورود به جلسه آزمون )

استخدام شرکت گروه صنعتی و پژوهشی زر در سال ۹۶
استخدام فرودگاهی هما استخدام نوبت صبح : داوطلبین محترم : جهت شرکت در آزمون شرکت خدمات فرودگاهی هما مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ( روز جمعه ) راس ساعت ۷ صبح جهت دریافت کارت و ورود به جلسه آزمون با در دست داشتن کارت ملی و خودکار آبی به آدرس : تهران – جاده مخصوص کرج – بلوار […]

استخدام شرکت گروه صنعتی و پژوهشی زر در سال ۹۶