استخدام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک

استخدام شرکت گروه بهمن
شرایط عمومی استخدام •   تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی •   تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران •   التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران •   التزام به ولایت فقیه •   دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران) •   عدم […]

استخدام شرکت گروه بهمن