استخدام شرکت صنایع شیمیایی کانادایی اگریوم (Agrium)

استخدام شرکت کانادایی مدیریت دارایی بروکفیلد (Brookfield Asset Management)
اگریوم (Agrium) شرکت صنایع شیمیایی کانادایی است که در زمینه ارائه محصولات مورد نیاز کشاورزی و تولید مواد شیمیایی همچنین تولید و عرضه انواع کودها بر پایه نیتروژن، فسفات، پتاس و سولفور فعالیت می‌نماید. پیوستن به شرکت صنایع شیمیایی کانادایی اگریوم (Agrium)

استخدام شرکت کانادایی مدیریت دارایی بروکفیلد (Brookfield Asset Management)