استخدام موسسه حسابرسی هلندی کی‌پی‌ام‌جی (KPMG)

استخدام شرکت چند ملیتی پرایس واتر هاوس کوپرز (PricewaterhouseCoopers)
کی‌پی‌ام‌جی (KPMG) یکی از بزرگترین شرکت‌های خدماتی و سرویس‌دهنده در جهان است. سرویس‌های این شرکت در برگیرندهٔ مشاوره، مشاوره مالی، مالیات و حسابرسی می‌باشد. پیوستن به موسسه حسابرسی هلندی کی‌پی‌ام‌جی (KPMG)

استخدام شرکت چند ملیتی پرایس واتر هاوس کوپرز (PricewaterhouseCoopers)