استخدام شرکت فولاد مهر سهند

استخدام شرکت پوراطب
منابع انسانی فرصت های شغلی شغل جنسیت محل خدمت سابقه مدرک تحصیلی توضیحات تراشکار مرد تبریز محل کارخانه شهرک سلیمی ۳ سال حداقل فوق دیپلم آشنایی کامل به نقشه خوانی-و کار با تراش دستی کارشناس بازرگانی مسلط به عربی مرد تبریز محل کارخانه شهرک سلیمی ۲ سال حداقل کارشناس روابط عمومی بالا-تسلط کامل به زبان […]

استخدام شرکت پوراطب