استخدام کارشناس فروش صادراتی آشنایی با قوانین بازرگانی و صادرات

استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)

یک شرکت معتبر تولیدی به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از واجدین شرایط برای تصدی پست کارشناس فروش صادراتی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)