استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به مونتاژ و تعمیر بردهای الکترونیک

استخدام شرکت پخش هجرت
به تکنسین الکترونیک آشنا به مونتاژ و تعمیر بردهای الکترونیک، سیم کشی و نصب در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: s.aramramz.co@gmail.com

استخدام شرکت پخش هجرت