استخدام ۳ ردیف شغلی با حقوق و مزایای عالی در یک شرکت معتبر

استخدام شرکت وابسته به یکی از بانک ها

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر در تهران دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام شرکت وابسته به یکی از بانک ها