تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی برای دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

استخدام شرکت میلان افزار
تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در برخی از رشته محل‌های سومین آزمون استخدامی متمرکز در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام اعلام شد.   وزارت بهداشت در نظر دارد به منظور تکمیل ظرفیت در برخی از رشته محل‌های سومین آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه‌های علوم پزشکی که در ۲۱ آبان ۹۵ نسبت […]

استخدام شرکت میلان افزار