اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام شرکتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استخدام شرکت مهندسی نیک اندیش
 آگهی شرکتی شماره ۲-مرداد۹۶ نتایج اولیه آزمون شرکتی در همین صفحه اعلام می گردد لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرمایید. داوطلب گرامی رشته صندوقدار (پذیرش)-با توجه به اینکه مدارک اسکن شده  ناخوانا است یا بارگذاری نشده لطفا مدارک ذیل را پست پیشتازنمایید      (صرفا جهت افرادی که پیامک دریافت می نمایند)- […]

استخدام شرکت مهندسی نیک اندیش