قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون مورخ ۲۱/۸/۹۵ دانشگاه علوم پزشکی زابل

استخدام شرکت مهندسی سازان
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلی مامایی آزمون مورخ ۲۱/۸/۹۵ توجه : پذیرفته شدگان می بایست از تاریخ ۲۶/۴/۹۶ لغایت ۱/۵/۹۶ با همراه داشتن مدارک ذیل به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی زابل مراجعه نمایند % مدارک لازم : ۱- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه ۲- فتوکپی کارت ملی ۳- دو قطعه عکس پشت نویسی […]

استخدام شرکت مهندسی سازان