استخدام شرکت ایستا

استخدام شرکت مهندسی تالیران
شرکت ایستا همواره به دنبال نیروی کاری فعال و پویشگر میباشد. لذا از دریافت رزومه و سوابق کاری شما خرسند خواهیم شد. سیاست کلی ما در انتخاب همکاران، کارایی، آشنایی با حداقل یک زبان به جز زبان مادری و فارسی (ترجیحاً انگلیسی) و خلاقیت در استفاده از منابع علمی و فنی میباشد. در حال حاضر […]

استخدام شرکت مهندسی تالیران