جذب نیرو توسط بانک تجارت و توسعه اکو

استخدام شرکت مهندسین مشاور موننکو
جذب نیرو توسط بانک تجارت و توسعه اکو به اطلاع می رساند بانک تجارت و توسعه اکو به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود مطابق با اساسنامه آن بانک ، نیروهای مورد نیاز برای برخی از واحدهای خود را به شرح زیر اعلام نموده است : ۱.  واحد Corporate&Project Financing  ; یک نفر […]

استخدام شرکت مهندسین مشاور موننکو