فراخوان جهت تکمیل اعضای برخی از کمیسیون های داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز

استخدام شرکت مهان مد میمه کیش
فراخوان جهت تکمیل اعضای برخی از کمیسیون های داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز در اجرای تصمیم مورخ ۲۰/۴/۹۶ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و به منظور تکمیل اعضای کمیسیون های داخلی کانون (به شرح ذیل) ، از وکلای واجد شرایط دعوت می شود تا در صورت تمایل به عضویت از طریق لینک زیر نهایتا […]

استخدام شرکت مهان مد میمه کیش