استخدام شرکت کوثر صنعت اسپادانا

استخدام شرکت صنایع غذایی نازنین پالوما
شرکت کوثر صنعت اسپادانا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود واقع در اصفهان استخدام می نماید: ۱ – کارشناس مالی و حسابداری ۲ – کارشناس بازاریابی ۳ – کارشناس HSE ۴ – اپراتور جوش، آلتراسولیک جهت تکمیل فرم استخدام از طریق سایت اقدام نمایید. http://far.kowsarpipe.com:9095/FarzinSoft/UrlService.aspx اطلاعات تماس : hr@kowsarpipe.com آدرس : www.kowsarpipe.com

استخدام شرکت صنایع غذایی نازنین پالوما