بانک پارسیان ۱۵۰ شعبه جدید می‌زند

استخدام شرکت رشد و توسعه
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مدیرامور شعب بانک پارسیان با اعلام این خبر افزود : تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۹۳ شعبه در تهران و شهرستان به ارائه خدمت مشغول بوده اند و با توجه به مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی مقرر گردید که شعب بانک افزایش یابد که در این رابطه در شش ماهه […]

استخدام شرکت رشد و توسعه