استخدام شرکت پوراطب

استخدام شرکت دانش بنیان آشکار پرتو پویا
فرصت های شغلی عنوان شغل تحصیلات حداقل سابقه کاری شرایط احراز دستیار شخصی مدیر عامل حداقل کارشناسی  چهار سال روابط عمومی قوی، تسلط به برنامه های آفیس و زبان انگلیسی, با حداقل چهار سال تجربه در همین سمت در سازمانهای بزرگ تراول دسک کارشناسی دو سال تسلط کامل به ساماندهی سفرهای داخلی و خارجی، مسلط به […]

استخدام شرکت دانش بنیان آشکار پرتو پویا