استخدام شرکت پارس فنر

استخدام شرکت دانش بنیان آشکار پرتو پویا
فرصتهای شغلی : شرکت پارس فنر با داشتن ساختار سازمانی فعال و موثر و مسئولیت های واضح و روشن محول شده به هر فرد باعث تسریع در انجام روش های اجرایی کار می گردد .ایجاد محیط های کاری و پویا و حفظ و رعایت کرامات انسانی , ارج نهادن به تلاش انسان ها و توسعه […]

استخدام شرکت دانش بنیان آشکار پرتو پویا