استخدام شرکت صنایع برودتی ملکی

استخدام شرکت خدمات مسافرت هوایی ساعی تهران
صنایع برودتی ملکی در نظر دارد در جهت توسعه فعالیت خود در صنعت تاسیسات و سیستم های برودتی و تهویه مطبوع در سراسر کشور (ایران) نسبت به همکاری با مهندسان و پیمانکاران محترم در پروژه ها گام بردارد. صنایع برودتی ملکی در راستای توافق دو طرفه و حسن همکاری نسبت به عقد قرارداد مشارکت و […]

استخدام شرکت خدمات مسافرت هوایی ساعی تهران