استخدام شرکت مهندسی تالیران

استخدام شرکت حامی خدمات رایانه و همراه پارت
‏فرم استخدام در دفتر مرکزی‏ در جهت افزایش نیروی انسانی شرکت مهندسی تالیران نیازمند نفراتی با تخصصات ذیل می باشیم: ۱- کارشناسIT  آشنا به راه اندازی کامپیوتر ، آشنا به نصب برنامه های مهندسی برق ، مدیریت CMS سایت و آشنا به طراحی فوتوشاپ -۲ کارشناس کنترل و PLC  آشنا به زبان انگلیسی ۳- کارشناس […]

استخدام شرکت حامی خدمات رایانه و همراه پارت