دانشگاه شهرداری اهواز به محلی بر‌های خانوادگی تبدیل شده است

استخدام شرکت توسعه ارتباطات نوین افزار
حسین حیدری در جلسه شورا با بیان این که هدف از تاسیس دانشگاه شهرداری ارتقاء سطح کیفی نیروهای انسانی بوده است، اظهار داشت: ما در نظر داشتیم با تاسیس دانشگاه شهرداری، نیروهای شهرداری از وقت غیراداری برای آموزش استفاده کنند و هزینه‌های آموزش هم به صورت اقساط از حقوق‌شان دریافت شود و گرنه برای تحصیل […]

استخدام شرکت توسعه ارتباطات نوین افزار