استخدام صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

استخدام شرکت تأمین سرمایه نوین
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، برای مشاغل ذیل، از واجدان شرایط دعوت به همکاری می‌نماید:   – کارشناس ارزیابی و امکانسنجی: انجام ارزیابی و امکان‌سنجی طرح‌ها، تهیه FS و BP و … – کارشناس روابط عمومی: انجام امور روابط عمومی، امور تبلیغاتی، نمایشگاهها، جشنواره‌ها، سایت و … – کارشناس تسهیلات: تشکیل پرونده و کنترل مدارک […]

استخدام شرکت تأمین سرمایه نوین