استخدام بیمارستان راضیه فیروزه

استخدام شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروزه این مرکز به منظور تامین و تکمیل کادر درمان خود در کرمان به همکاری رده های شغلی زیر نیازمند است. ردیف عنوان شغلی ۱ پرستار ویژه کار ۲ کارشناس اتاق عمل ۳ کارشناس هوشبری متقاضیان از تاریخ ۹۶/۰۴/۲۶ لغایت ۹۶/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴:۳۰ به نشانی درج شده […]

استخدام شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی