استخدام شرکت موننکو ایران

استخدام شرکت ایران خودرو دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی
عنوان شغل سابقه مورد نیاز رشته تحصیلی تاریخ اعتبار مدرک – ۳سال مهندسی برق (مخابرات یا الکترونیک) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ کارشناسی – – مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ کارشناسی – – مهندسی برق (مخابرات) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ کارشناسی – – مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ کارشناسی – – مهندسی برق (مخابرات) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ کارشناسی – ۳سال مهندسی صنایع ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ کارشناسی – ۲سال […]

استخدام شرکت ایران خودرو دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی