استخدام بانک کارآفرین در سال ۹۶

استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان ۹۶ (شروع ثبت نام)
استخدام بانک کارآفرین همکاری با ما دعوت به همکاری در شعب استان تهران- ۱۳۹۶ بانک کارآفرین در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود برای تصدی سمت “کاربر شعبه” در شهر تهران، از داوطلبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌کند: ۱. حداکثر سن ۲۸ سال ( متولدین اول فروردین ۱۳۶۸ به بعد) ۲. […]

استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان ۹۶ (شروع ثبت نام)