هزینه ۲.۵میلیون تومانی هر استخدام دولتی در ماه/ جزییات استخدام و خروج در دولت

استخدام شبکه بهداشت و درمان قرچکِ تهران
آنطور که معاون رئیس جمهوری می‌گوید برای هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود. استخدام‌های دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به ویژه از اواخر دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه “مهرآفرین” مطرح […]

استخدام شبکه بهداشت و درمان قرچکِ تهران