استخدام برنامه نویس و کارشناس VoIP در شرکتی معتبر در تهران

استخدام سوپروایزر،معلم زبان کودک،خدمتگزار (خانم) در تهران
شرکت مهندسی امن پایه ریزان کارن APK، فعال در حوزه IT کشور در جایگاههای شغلی زیر در تهران استخدام می نماید. سمت جنسیت تخصص مدارک تخصصی/ دانشگاهی سابقه کار برنامه نویس خانم/آقا Back-End Developer Requirements: PHP Developer Familiarity with Yii2 Framework Experienced in web design technologies ( HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX ) Experienced […]

استخدام سوپروایزر،معلم زبان کودک،خدمتگزار (خانم) در تهران