استخدام مدیر امور بازرگانی,مدیر امور مالی دریک شرکت معتبر

استخدام سرپرست واحد برنامه ریزی و نظارت(صنایع،مدیریت)

یک شرکت معتبر فعال و باسابقه ، از داوطلبین استخدام با شرایط مطلوب در تهران دعوت به همکاری می نماید. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام سرپرست واحد برنامه ریزی و نظارت(صنایع،مدیریت)