استخدام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق(اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون)

استخدام سازمان ملی بهره وری ایران سال ۹۶ (اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون)
خبر ۱۰ مهر ۹۶ – شرکت کنندگان در شغل محلهای موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق: داوطلبان معرفی شده سه برابر ظرفیت لازم است از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۱۲در ساعات اداری با در دست داشتن مدارک ذیل بر اسا س محل مورد تقاضا به مراکز مربوطه مراجعه نمایند جدول نشانی مجتمعها و […]

استخدام سازمان ملی بهره وری ایران سال ۹۶ (اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون)