اعلام نتایج آزمون تبدیل وضعیت کارکنان کارمزدی و طرح شرکت ملی پست

استخدام سازمان عقیدتی سیاسی وزات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
اعلام نتایج آزمون تبدیل وضعیت کارکنان کارمزدی و طرح شرکت ملی پست برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

استخدام سازمان عقیدتی سیاسی وزات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح