استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۹۶

استخدام سازمان آتش نشانی خراسان رضوی (خبر جدید)
 استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان   ۱۶ اریبهشت ۹۶ -اسامی پذیرفته شدگان نهایی سری دوم رشته های پرستار ، ماما ، کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات ۱ و ۲ برای مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهداشتی […]

استخدام سازمان آتش نشانی خراسان رضوی (خبر جدید)