استخدام ۸ ردیف شغلی در باغ پرندگان تهران

استخدام راننده همراه با ماشین،مدیر بازاریابی،آشپز،پیتزا زن،سالن کار

باغ پرندگان تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام می کند. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام راننده همراه با ماشین،مدیر بازاریابی،آشپز،پیتزا زن،سالن کار