استخدام حسابدار، صفحه آرا در موسسه انتشارتی رهپویان شریف

استخدام رئیس حسابداری جهت شرکت معتبر بازرگانی در تهران
موسسه انتشاراتی رهپویان شریف در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز حسابدار خانم آشنا با نرم افزارهای مالی , OFFICE حداقل با ۵ سال سابقه کار در امور مالی شرکتهای خدماتی و بازرگانی صفحه آرا خانم/آقا با […]

استخدام رئیس حسابداری جهت شرکت معتبر بازرگانی در تهران