افزایش اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد به ۵ هزار نفر در آینده

استخدام دیپلمه در نیروی انتظامی بوشهر
خبر ۸ تیر ۹۶: افزایش اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد به ۵ هزار نفر در آینده نوریان خبر داد؛ بازگشت ۲۵۰۱ رشته به دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد سرپرست دانشگاه آزاد از تایید ۲۵۰۱ رشته از ۲۹۰۰ رشته حذف شده از دفترچه انتخاب رشته این دانشگاه خبر داد و گفت: ۳۹۹ رشته به دلیل نرسیدن […]

استخدام دیپلمه در نیروی انتظامی بوشهر