استخدام نیروی خانم آشنا به کار با رایانه در بجنورد

استخدام دکتر داروساز جهت مسئول فنی منطقه ۱۴۰ امتیازی

به۲ نفر نیروی خانم آشنا به کار با رایانه و یک نفر خانم برای امور دفتری با تحصیلات دیپلم به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام دکتر داروساز جهت مسئول فنی منطقه ۱۴۰ امتیازی