استخدام شرکت مدبر کشت توس

استخدام دو ردیف شغلی در ارومیه
شرکت مدبر کشت توس در خراسان رضوی با شرایط ذیل استخدام مینماید: ردیف عنوان شغلی تعداد سابقه ۱ کارشناس عمران (ساختمان) ۱ نفر با حداقل ۵ سال سابقه کار ۲ کارشناس دامپروری ۱ نفر با حداقل ۳ سال سابقه کار ۳ کارشناس حسابداری ۱ نفر با حداقل ۳ سال سابقه کار تلفن : ۰۹۳۵۳۷۰۰۷۰۸

استخدام دو ردیف شغلی در ارومیه