استخدام کارشناس برای تخصصهای پروژه های نفتی و گازی ( عسلویه و تهران)

استخدام دو رده شغلی در شرکت فروشگاه های افق کوروش
– یک نفر کارشناس دفتر فنی مخزن با حد اقل سه سال سابقه دفتر فنی و اجرای مخازن (ترجیحا دوجداره)  محل کار سایت عسلویه میباشد ۲- یک نفر کارشناس کنترل کیفی (QC) مخزن با حد اقل دو سال سابقه  کارگاهی مخازن.  محل کار سایت عسلویه میباشد ۳- یک نفر کارشناس کنترل کیفی (QC) خط لوله […]

استخدام دو رده شغلی در شرکت فروشگاه های افق کوروش