استخدام مدیر برنامه های شتاب دهی،مدیر توسعه کسب و کار

استخدام دستیار مدیرعامل خانم در یک شرکت معتبر در تهران

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر آتیه ارتباط یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه فضای مجازی برای تکمیل بخش شتابدهی استارتاپ …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام دستیار مدیرعامل خانم در یک شرکت معتبر در تهران