استخدام در کارگاه ساختمانی

استخدام در گروه صنعتی پارت لاستیک
یک کارگاه ساختمانی در شیراز به نیروهای ذیل نیازمند می باشد کارشناسی ایمنی و بهداشت، ۱ نفر، با مدرک و سابقه کار حداقل ۲ سال کارشناس اجرا، ۳ نفر، با سابقه ۳ الی ۵ سال مسئول فنی، ۱ نفر، با سابقه ۱۵ سال کارشناس اجرا مکانیک، ۱ نفر، با سابقه ۲ سال کارشناس تأسیسات و […]

استخدام در گروه صنعتی پارت لاستیک