آموزش و پرورش استان بوشهر ۳۰۰ نفر استخدام می‌کند

استخدام در گروه صنایع برق و انرژی صبا
معاون آموزش و پرورش استان بوشهر: آموزش و پرورش استان بوشهر ۳۰۰ نفر استخدام می‌کند معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در راستای رفع بخشی از نیازهای این اداره کل و برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی تابعه، سیصد نفر استخدام می‌شوند. به گزارش […]

استخدام در گروه صنایع برق و انرژی صبا